Välkommen till oss på LRF!
Meny
Meny

Våra lediga tjänster

Ett hållbart arbete är mer än ett jobb!

På LRF arbetar du inom Sveriges mest inflytelserika och skarpa intresse- och företagarorganisation. Här får du arbeta med frågor som engagerar och skapa möten med människor som berör. Samtidigt utvecklas och utmanas du som person och i din sakkompetens.
 • Vi gör skillnad
  LRF påverkar näringspolitiska beslut, samhällsekonomin, marknaden
 • LRF är i ständig utveckling
  Våra medarbetare utvecklas och utmanas i både sakkompetens och person
 • LRF ger frihet under ansvar
  Med syfte att få ihop livspusslet, jobbet är en del av livet
 • Vi skapar möten med människor som berör
  Både mellan medarbetare, med politiker och medlemmar
 • LRF driver ett samhällsengagemang
  Vi förändrar och utvecklar vårt samhälle. Vi skapar möjligheter att vara med och bidra

Skulle du vilja jobba här?

Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

LRFs närmare 140 000 medlemmar väljer aktivt varje år om de vill fortsätta vara medlemmar. Därför måste vi hela tiden ligga i framkant vad gäller utveckling och att leverera medlemsnytta.

Hos LRF får du möjlighet att arbeta med det som engagerar dig vilket gör att du känner dig delaktig i någonting större och viktigare. Våra frågor som bland annat mat, miljö och djurhållning är ständigt i fokus hos både politiker och samhället. Vi vill fortsätta att utveckla företagare och företag inom de gröna näringarna i Sverige.

Vi erbjuder dig ett utvecklande och spännande arbete där du får en nyckelroll för att utveckla LRF och företagen i det gröna näringslivet! Vi vill arbeta tillsammans med dig som vill vara med och göra skillnad i samhället och påverka näringspolitiska beslut, som vill skapa möten med människor som berör, både med våra medlemmar och politiker. Du som drivs av att utvecklas tillsammans med oss och tycker om att arbeta med frihet under ansvar.

Jag minns när jag för första gången fick ta på mig ”rymddräkt” och besöka ett grisstall. Då arbetade jag med ett internationellt projekt för att minska växtnäringsläckage till Östersjön. Att vara mitt i livsmedelsproduktionen gör att man får respekt för komplexiteten i att ta fram mat till oss alla. På LRF får jag möjlighet att utvecklas i min roll som kommunikatör. Jag lär mig hela tiden nya saker och har stor frihet i att planera kommunikationsinsatser. Hos oss är det högt tempo och vi är ett riktigt bra gäng på kommunikationsavdelningen med otroligt engagerade medarbetare. För många är jobbet här med lantbruksfrågor mer än ett yrke – det är en ideologi. Just nu arbetar jag mer digitalt och rörligt, lägger mycket kraft på faktakoll och rör oss i frågor som engagerar många – mat, miljö, klimat och stad och land.
Stina Bergström, Kommunikatör
”LRF’s tillåtande milljö” - När jag kom in på LRF som ung för några år sedan kom jag från arbetsplatser med hög prestige. Snabbt märkte jag att de äldre, rutinerade kollegorna jag hade ville lyfta mig. Det finns inget ”pinka-revir-tänk” här utan en enorm tillåtande miljö som gynnar ens utveckling. Det är tryggt att veta att det finns en kultur och anda på LRF som är väldigt tillåtande. Min erfarenhet och kompetens värderas hos mina kollegor – och det gör att man växer som individ.
Rebecca Källström, Expert marknad och affärsutveckling
Jag minns när jag för första gången fick ta på mig ”rymddräkt” och besöka ett grisstall. Då arbetade jag med ett internationellt projekt för att minska växtnäringsläckage till Östersjön. Att vara mitt i livsmedelsproduktionen gör att man får respekt för komplexiteten i att ta fram mat till oss alla. På LRF får jag möjlighet att utvecklas i min roll som kommunikatör. Jag lär mig hela tiden nya saker och har stor frihet i att planera kommunikationsinsatser. Hos oss är det högt tempo och vi är ett riktigt bra gäng på kommunikationsavdelningen med otroligt engagerade medarbetare. För många är jobbet här med lantbruksfrågor mer än ett yrke – det är en ideologi. Just nu arbetar jag mer digitalt och rörligt, lägger mycket kraft på faktakoll och rör oss i frågor som engagerar många – mat, miljö, klimat och stad och land.
Stina Bergström, Kommunikatör
”LRF’s tillåtande milljö” - När jag kom in på LRF som ung för några år sedan kom jag från arbetsplatser med hög prestige. Snabbt märkte jag att de äldre, rutinerade kollegorna jag hade ville lyfta mig. Det finns inget ”pinka-revir-tänk” här utan en enorm tillåtande miljö som gynnar ens utveckling. Det är tryggt att veta att det finns en kultur och anda på LRF som är väldigt tillåtande. Min erfarenhet och kompetens värderas hos mina kollegor – och det gör att man växer som individ.
Rebecca Källström, Expert marknad och affärsutveckling

Vårt erbjudande till dig

Som anställd inom LRF har du möjlighet att utnyttja en rad förmåner. Några av dem listar vi här intill. I vissa fall har dotterbolagen utöver detta även andra förmåner.
 • Friskvård
  LRF har ett stort fokus på hälsa och friskvård. Medarbetare erbjuds därför ett friskvårdsbidrag om 3500 kr per år, vilket vi uppmanar alla att använda. Vi vill även uppmuntra till fysisk aktivitet och erbjuder alla medarbetare en friskvårdstimme i veckan på betald arbetstid, motionspass via Teams, motionstävlingar i lag, inspirationsföreläsningar m.m.
 • kollektivavtal och tjänstepension
  LRFs samtliga bolag har kollektivavtal anpassade till respektive verksamhet och betalar in tjänstepension i enlighet med kollektivavtalsbestämmelser.
 • Föräldrautfyllnad
  Som ett led i vår strävan att åstadkomma en attraktiv arbetsplats erbjuder LRF en utfyllnad på föräldrapenningen i sex månader. Förmånen fungerar som ett komplement till den ersättning som Försäkringskassan ger.
 • Balans i livet
  Ett jobb inom LRF innebär frihet, trygghet och stora möjligheter till utveckling. Vi har bra förmåner för dem som blir föräldrar och ett flexibelt arbetssätt, som vilar på grunden att frihet under ansvar ger mer motiverade medarbetare som presterar bättre.
 • Jämställdhet
  Jämställdhet är en viktig strategisk fråga för LRF. Det innebär bland annat att kvinnor och män ska ha likvärdiga möjligheter att ta sig an nya, utvecklande arbetsuppgifter och ska ges lika möjlighet att gå ledarutbildningar och sitta i chefspositioner. Vi arbetar för att kvinnor och män ges möjlighet att ta lika stort ansvar för arbete, barn och hem och att fler pappor ska ges möjlighet att ta ut mer föräldraledighet.
 • Flexibelt arbetssätt
  LRF arbetar för att vara en modern, attraktiv, flexibel och lyhörd arbetsgivare där vi ser möjligheter att arbeta såväl på kontor, hemifrån eller från annan lämplig plats. Vi erbjuder därför ett flexibelt arbetssätt som bygger på tillit och ömsesidigt förtroende.

Berättelsen om LRF

LRF finns till för oss som äger och brukar jorden och skogen och som värnar om landsbygdens utveckling. Vi förädlar det svenska naturkapitalet – skogen, jorden, sjöarna. Tillsammans är vi det gröna näringslivet.

Hos oss finns kreativitet, entreprenörskap och kunnande. Respekt för djur och natur, för det goda ägandet och brukandet av marken. För förvaltandet av den gröna cellen som ständigt förnyas, vilket är avgörande för ett långsiktigt hållbart samhälle. I allt vi gör utgår vi från en demokratisk grundsyn och arbetar aktivt för alla människors lika värde.

Genom LRF uppstår utbyten och samarbeten som utvecklar företag och företagare. Vi är den enda aktör som tar ett helhetsgrepp om och samlar det gröna näringslivet. Därför har vi en stark röst. Det ger oss inflytande såväl politiskt som kommersiellt. LRF bedriver affärsverksamhet för att bidra till att nå vår vision om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft. Det är alltid den enskilda medlemmens och kundens behov som är utgångspunkten i vårt arbete.

Sverige har unika naturresurser och vi är föregångare i hur vi använder vårt naturkapital för hållbar produktion av varor och tjänster. Det vi erbjuder kan man lita på. Vi brukar utan att förbruka.

Det är på landsbygden som ägandet, förädlingen och utvecklingen av naturkapitalet sker. Landsbygden är en förutsättning för att staden ska fungera och få sina behov uppfyllda. Det LRF arbetar med är angeläget för alla. Vi behövs för att bygga denna kunskap hos beslutsfattare och konsumenter, för att säkerställa bra villkor för konkurrenskraftigt företagande och öppna nya marknader för det gröna näringslivet.

LRF har historia och traditioner, vi värnar om näringar som människor sysslat med i tusentals år. Vi arbetar ansvarsfullt, långsiktigt och tillsammans. Detta är vad människor efterfrågar och behöver; igår, idag och imorgon.

Det gröna näringslivet är nyckeln till framtidens Sverige. Ett Sverige som kan mer. Vi bidrar till att det blir möjligt.

Tillsammans får vi landet att växa.

 

Lantbruk - en framtidsbransch med ny teknik och många möjligheter!

Ledarskapet på LRF

Ledarskapet på LRF är en prioriterad fråga. Vi utgår från det utvecklande ledarskapet som teoretisk grund, där Engagemang, Utveckling och Mod är våra ledarkriterier. Som nyanställd chef i LRF erbjuds du ett gediget introduktionsprogram samt en kontinuerlig ledarskapsutveckling.
 • Engagemang
  Jag agerar utifrån vår vision och våra värderingar. Jag drivs av att leda människor och verksamhet mot resultat och mål. Jag inspirerar och vågar visa vägen.
 • Utveckling
  Jag utvecklar vårt erbjudande och vår affär för kunder och medlemmar mot resultat och långsiktig hållbarhet. Jag utvecklar och förbättrar våra arbetssätt. Jag utvecklar medarbetarnas och min egen kompetens.
 • Mod
  Jag vågar ta ansvar för min del och för helheten. Jag har mod att fatta beslut och tar ansvar för konsekvenserna. Jag ger ansvar och har tillit till var och ens förmåga.

Våra barn och barnbarn är värda en hållbar framtid