Välkommen till oss på LRF!
Meny
Meny

LRF söker två näringspolitiska rådgivare till Bryssel-kontoret

Bryssel Bryssel Sista ansökningsdag: 2024-08-30

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet. LRF har ca 128 000 medlemmar där varannan medlem är företagare samt ca 11 300 förtroendevalda. Gemensamt för LRFs medlemmar är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljöer. Organisationen har även omfattande affärsverksamhet i fyra dotterbolag.

 

Många näringspolitiska beslut som rör de gröna näringarna fattas på EU-nivå. LRF har haft kontor i Bryssel sedan 1989 och idag arbetar fyra personer på Brysselkontoret. Brysselkontorets största uppgift är att vara ”öga, öra och dörröppnare” åt organisationen hemma. Vår främsta uppgift är att bidra till att uppfylla LRFs näringspolitiska mål och att i samarbete med experter och förtroendevalda driva och bevaka viktiga frågor i Bryssel.

Vill du ha en roll där du är i händelsernas centrum i Bryssel och viktig i påverkansarbetet för EUs och Sveriges framtida jord- och skogsbruk?

Särskilt prioriterade frågor just nu är många delar kopplat till jordbrukets roll vad gäller tryggad livsmedelsförsörjning, konkurrenskraft och grön omställning samt de medlemsägda kooperativens roll i att skapa detta. För skogens del handlar mycket om att säkerställa att den svenska skogen fortsatt aktivt kan brukas av familjeskogsägare. LRF söker nu två nya medarbetare till Brysselkontoret.

 • En tillsvidaretjänst: Senior näringspolitisk rådgivare/expert för påverkansarbete i Bryssel som har lång erfarenhet av politisk påverkan och ett intresse av att arbeta med frågor som är viktiga för LRFs medlemmar och som har ett starkt EU-intresse.
 • Näringspolitisk rådgivare med tidsbegränsat kontrakt om två år.

Exempel på arbetsuppgifter

Huvuduppdraget är att samarbete och samråd med platsansvarig vid Brysselkontoret stödja experter och förtroendevalda i LRF med bevakning och påverkansarbete inom relevanta och för tillfället mest prioriterade näringspolitiska områden. Vidare arbetar du med;

 • Ansvara för att förbereda och stödja experter och förtroendevalda inom arbetet i Copa Cogeca
 • Bidra till att utveckla LRFs nätverk i Bryssel till relevanta delar på alla nivåer inom EU:s institutioner samt till andra intressenter i Bryssel.
 • Stödja organisationen, såväl medarbetare som förtroendevalda, i frågor relaterade till näringspolitiskt arbete på EU-nivå och specifikt i Bryssel
 • Utveckla goda kontakter och samarbeten med medarbetare på LRFS huvudkontor, branscher och organisationsmedlemmar
 • Aktivt samarbeta med andra bondeorganisationer inom den europeiska paraplyorganisationen för lantbrukarorganisationer och kooperativ
 • Aktivt driva LRFs intressen för både jordbruk, skogsbruk och kooperativa frågor
 • Samverka med ansvariga kollegor för närliggande områden
 • Aktivt fånga upp och värdera vad som händer i Bryssel som är särskilt relevant för LRFs medlemmar och ta fram underlag för kommunikation.
 • Bidra till att synliggöra enhetens och avdelningens leveranser när det gäller EU-arbetet.
 • Aktivt bidra till att utveckla processer och arbetssätt där Brysselkontorets roll handlar om att öka förståelse och engagemang för processerna på EU-nivå såväl nationellt som regionalt

Vem söker vi?

För arbetsbeskrivningen skiljer sig tjänsterna åt genom att erfarenhetskraven är lägre för den tidsbegränsade tjänsten och uppgifterna för den kortare tjänsten blir något mer specifika. För båda tjänsterna är det viktigt att du har ett starkt engagemang och drivkraft och att du har lätt för att verka i en internationell miljö och är engagerad för att påverka på EU-nivå i Bryssel. Det krävs att du är utåtriktad och kan kommunicera väl såväl internt som externt samt är en duktig lagspelare.

Du har:

 • Relevant högskole/universitetsutbildning
 • Några års/flera års erfarenhet av politiskt påverkansarbete
 • Flera års erfarenhet av att arbeta med EU-frågor och internationella nätverk, god kunskap om EU:s processer.
 • Gärna erfarenhet från en medlemsdriven organisation och folkrörelsearbete
 • Erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö
 • Goda kunskaper om de gröna näringarna och LRF

Som person är du lätt att samarbeta med och skapar ett gott arbetsklimat också under tidspress. Du skriver och läser obehindrat på svenska och engelska, gärna något till språk.

Vidare är du en god skribent och god pedagogisk förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du är en utpräglad nätverksmänniska med dokumenterad erfarenhet att samarbeta internt såväl som externt med många olika intressenter. Du har stort eget driv, sätter mål och arbetar metodiskt för att nå såväl organisationens som egna målsättningar i tid. Du räds inte att ställas inför nya utmaningar och är proaktiv, nyfiken och noggrann i ditt arbetssätt.

Vi erbjuder dig!

Har du precis som vi ett starkt engagemang för frågor som påverkar jord- och skogsbruket och kooperativ i EU så kan vi erbjuda dig en attraktiv och variationsrik tjänst. LRFs Brysselkontor har fyra anställda men vi sitter i samma hus som många andra bondeorganistioner och det finns en bra kollegial stämning. Arbete på ett Brysselkontor ger stor möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling. Beroende på personlig situation så kan tjänsten antingen innebära att du blir utsänd från LRF i Sverige eller lokalanställd i Belgien. Anställningen börjar så snart som möjligt.

Din ansökan

Du ansöker genom att klicka på länken här intill och där bifoga CV och ett personligt brev. Sista ansökningsdag är den 30 augusti 2024. Ange vilken av tjänsterna du söker (Senior näringspolitisk rådgivare alternativt Näringspolitisk rådgivare tidsbegränsad anställning 2 år) Urval och intervjuer börjar tidigast i slutet av augusti. För frågor om tjänsten kontakta Ulrika Dennerborg, enhetschef näringspolitisk strategi och samordning, ulrika.dennerborg@lrf.se eller Ingrid Rydberg, platschef LRFs Brysselkontor, ingrid.rydberg@lrf.se

Facklig kontakt är Krister Holger (Unionen) krister.holger@lrf.se eller Sofie Leosson (Saco) sofie.leosson@lrf.se 

Välkommen med din ansökan!