Välkommen till oss på LRF!
Meny
Meny

Regionalt sakkunnig ägande- och brukanderätt - LRF Öst

Sverige LRF Öst Sista ansökningsdag: 2024-04-20

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med ca 120 000 medlemmar. Gemensamt för medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljöer. LRF:s medlemmar driver 90 000 företag och är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Organisationen har även omfattande affärsverksamhet i fyra dotterbolag. LRF Öst är en av fem operativa enheter i landet med verksamhet i regionerna Östergötland, Örebro, Södermanland och Gotland.

Är du intresserad av att bidra till utveckling av det gröna näringslivet och samhället, där du får skapa hållbara förutsättningar för våra medlemmar i frågor om ägande- och brukanderätt? Då har vi en spännande och utvecklande tjänst, där du får arbeta framåtriktat och göra skillnad i LRF:s verksamhet!

Om tjänsten
Svenskt lant- och skogsbruk är centrala i den gröna omställningen och livsmedelsstrategin är under uppdatering för ökad produktion och stärkt självförsörjning och beredskap. Men fortsatt planläggs tusentals hektar bördig åkermark i Sverige där kommunerna bortser ifrån miljöbalken och sin långsiktiga trygghet för kortsiktiga vinningar. Likaså krävs i den förnyade elektrifieringen av landet en kraftig utbyggnad av elnät och produktion av förnybar el. Vi ser positivt på denna utveckling men det måste ske med minimerad påverkan på våra näringars produktion och ersättas utifrån det intrång som uppstår.

Som regionalt sakkunnig inom äganderätt och med en extra tyngdpunkt på samhällsbyggnad och infrastruktur är det här exempel på frågor som LRF behöver agera kring och kommer att ligga i ditt ansvarsområde. Du bevakar och värnar våra medlemmars ägande/brukanderätt och villkor att driva företag på landsbygden. Du jobbar medlemsnära i ett team av regionalt sakkunniga som stöder LRF:s förtroendevalda i sina roller, har täta myndighetskontakter och ingår i många nätverk.

Placeringsort: På något av våra kontor inom region Öst. Företrädesvis på Vreta kluster i Linköping där majoriteten av medarbetarna finns men Örebro och Gotland Grönt Centrum är också möjligt. Vi har ett flexibelt och digitaliserat arbetssätt så det är möjligt att vara bosatt var som inom våra fyra län.

LRF Öst består av ett härligt team på 12 medarbetare. Vi brinner för våra näringars utveckling, att ge våra företagare bästa möjliga förutsättningar och att se en tillväxt som visar vägen för ett hållbart samhälle. I detta arbete jobbar vi nära våra fyra regionstyrelser som ger den strategiska riktningen men också är väldigt aktiva i det operativa arbetet. Vidare så består LRF av kommungrupper och lokalavdelningar med förtroendevalda och 17.500 medlemmar i våra fyra regioner. Arbetet i LRF är alltså en härlig mix av näringspolitiskt arbete och allehanda frågor i en aktiv företagarorganisation och folkrörelse.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Omvärldsbevaka i sakfrågor inom ansvarsområdet
  • Genomföra analys och utifrån identifierade utmaningar formulera ståndpunkter och budskap i regionala frågor i samarbete med förtroendevalda
  • Ge support och expertstöd till regionstyrelserna, kommungrupper och till enskilda medlemmar
  • Driva och genomföra näringspolitiskt påverkansarbete genom att etablera nätverk och företräda medlemmarna i kontakter med aktuella myndigheter, organisationer och företag relevanta för sakområdet
  • Tillsammans med förtroendevalda, vara regional talesperson inom sitt sakområde
  • Delta i det nationella samarbetet inom ansvarsområdet

Vem är du?
För att passa i tjänsten har du troligen akademisk utbildning med inslag av juridik, har erfarenhet av arbete inom de gröna näringarna och kanske även från myndighetshåll. Du har god förståelse och insikt i våra företagares vardag och villkor. Vidare uppskattar du att arbeta självständigt med definierat ansvarsområde men växlar också upp genom samarbeten med kollegor i regionala teamet liksom på riks och i andra regioner, samt med förtroendevalda i våra styrelser och kommungrupper. Slutligen är du en trygg och kommunikativ person som ser möjligheter och tycker att dialog och trovärdighet är ditt främsta redskap för att påverka. 

Ansökan
Tycker du att detta låter spännande och delar vår passion för det gröna näringslivet och en hållbar utveckling, tveka inte att söka tjänsten eller höra av dig för mer information!

Kontakt: Regionchef Erik Erjeby, erik.erjeby@lrf.se, 010-184 42 49.

Sista ansökningsdag 20 april men löpande urval kan komma att ske.