Välkommen till oss på LRF!
Meny
Meny

Regionchef LRF Syd

Jönköping LRF Syd Sista ansökningsdag: 2023-04-02

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet. LRF hade vid årsskiftet runt 130 000 medlemmar. Gemensamt för LRFs medlemmar är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljöer. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Organisationen har även omfattande affärsverksamhet i fyra dotterbolag.

Välkommen till en stimulerande tjänst som regionchef i den operativa enheten i Syd!

LRF befinner sig på en spännande resa som under 2022 innebar att enheten i Syd växte. Vårt förändringsarbete fortsätter där du i nära samarbete med medarbetare och de förtroendevalda i regionstyrelserna driver och utvecklar våra betydelsefulla nätverk med myndigheter, organisationer och företag i regionen. En viktig del i ditt arbete handlar även om att utveckla LRF:s folkrörelse.

Som regionchef har du det övergripande strategiska och operativa ansvaret för den regionala verksamheten som täcker hela Skåne, Jönköping och Sydost (Kalmar, Kronoberg och Blekinge län). LRF Syd är en stor och komplex verksamhet med drygt 36 000 medlemmar, 3 regionstyrelser, 71 kommungrupper och 301 lokalavdelningar.

Rollen omfattar ansvar för budget, ekonomi och sjutton medarbetare som arbetar som sakkunniga, kommunikatörer och folkrörelseutvecklare och ingår i ledningsgruppen för Regioner och Folkrörelseutveckling. Rollens placeringsort är inte fastställd men skall vara vid något av platskontoren i södra Sverige och kan anpassas utifrån önskemål.

Mer info och Din ansökan

Vid denna tillsättning arbetar LRF tillsammans med Mercuri Urval. Välkommen att kontakta seniorkonsult Robert Samuelsson, 072-300 53 72, eller Mona Hem Mattsson, 070-201 57 25, för mer information och dialog kring tjänsten.

Klicka här för att läsa mer och ansöka till tjänsten.

Välkommen att kontakta seniorkonsult Robert Samuelsson, 072-300 53 72, eller Mona Hem Mattsson, 070-201 57 25, för mer information och dialog kring tjänsten.

Frågor

För frågor av facklig karaktär kontakta: Bränd Erika Forssell (Unionen) brand.erika.forssell@lrf.se eller Christina Behm Velenik (Saco) christina.behm.velenik@sigill.se