Välkommen till oss på LRF!
Meny
Meny

Näringspolitisk branschexpert LRF Växtodling

Höör LRF Växtodling Sista ansökningsdag: 2022-10-09

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRFs nära 140 000 medlemmar driver tillsammans nästan 70 000 företag och det gröna näringslivet står för lite mer än 4 procent av Sveriges BNP och vi är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. LRF medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

LRF Växtodling utökar organisationen och söker en Näringspolitisk Branschexpert.

Inom LRF finns ett antal branschavdelningar, som alla tillhör LRF, och som också har en eller flera externa parter. Målet med branschavdelningarna är att samla och samordna kompetensen inom ett specifikt område för att bättre ta tillvara den kunskap som finns. Vidare att få en mer kostnadseffektiv organisation för att utveckla/skapa medlemsnytta. LRF har i dag åtta olika branschavdelningar, varav sju sedan sommaren 2020 är samlade i en branschenhet.

Varje branschavdelning leds av en delegation eller motsvarande med representation från LRF samt externa medlemmar.

LRF Växtodlings uppdrag är att ge förutsättningar för värdetillväxt och utveckling av den svenska växtodlingen på ett hållbart sätt. Vi verkar för ökad konkurrenskraft för svensk växtodling och säkerställer tillgång till tekniker, insatsvaror och stöd på lika villkor som i övriga EU.

Om tjänsten och uppdraget

Sedan sommaren 2018 arbetar LRF Växtodling utifrån en handlingsplan där ökad lönsamhet, bättre samarbeten inom det gröna näringslivet och ökad satsning på innovation och digitalisering är några av huvudpunkterna. En viktig del i arbetet är att få än fler konsumenter att välja produkter från svensk växtodling och att bidra till att allmänheten får ökad kunskap om och ser den hållbara svenska växtodlingen som en viktig del i lösningen i ett hållbart livsmedelssystem.

Uppdraget som branschexpert på LRF Växtodling innebär bland annat att arbeta med näringspolitik, omvärlds- och marknadsanalys. Initiering av verksamhet som stödjer utveckling av marknad, företagande och primärproduktion. Behovsinventering och påverkan av forskning, utveckling och innovation inom växtodlingsområde är också viktiga och prioriterade områden.

Du kommer arbeta i nära samverkan med Branschansvarig på LRF Växtodling och kollegor inom LRF samt externa aktörer inom svensk växtodling.

I huvudsak kan tjänsten beskrivas utifrån följande områden:

  • Arbeta med LRF Växtodlings arbete med näringspolitiskt och företagsinriktat arbete, nationellt och i EU, i syfte att uppnå branschavdelningens uppdrag
  • Arbeta med växtodlingsfrågor såväl inom LRF samt tillsammans med externa aktörer i syfte att stärka svensk växtodling
  • I nära samarbete med Branschansvarig på LRF Växtodling och delegationen genomföra LRF Växtodlings verksamhet
  • I nära samverkan med övriga branscher identifiera och genomföra branschöverskridande arbeten i syfte att stärka och öka svensk livsmedelsproduktion
  • Arbeta genom dialog och samverkan både inom LRF, på såväl nationell som regional nivå, och därtill samverkansparter inom svensk växtodling
  • Synliggöra LRF Växtodlings leveranser på ett tydligt sätt
  • Omvärlds- och marknadsanalys

Om dig

Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av arbete med de gröna näringarnas förutsättningar och möjligheter, med bäring på växtodling ur ett brett perspektiv. Du har relevant akademisk utbildning kopplat till växtodlingsområdet. Med produktionsnära kunskap och erfarenhet inom växtodlingsområdet samt ett intresse och förståelse för en hållbar livsmedelsproduktion och växtodlingens förutsättningar bygger du skickligt goda och relevanta nätverk. Du har en god analytisk förmåga och erfarenhet från näringspolitisk arbete och dess påverkan på förutsättningar för hållbar livsmedelsproduktion.

Här är några områden vi ser som meriterande hos dig:

  • Erfarenhet från internationellt arbete inom området
  • Kunskap och förståelse för hur marknaden inom området fungerar

Som person är du drivande och resultatinriktad. Du är lyhörd och kommunikativ med en god förståelse för växtodlingens förutsättningar. Då tjänsten har många olika kontaktytor och samarbetspartners välkomnar vi ditt inlyssnande och samarbetsorienterande sätt. Du har god självkännedom och delar LRF´s värdegrund.

Vi erbjuder dig

Välkommen till en möjlighet att skapa förutsättningar för en ökad, hållbar och konkurrenskraftig växtodling i Sverige. Du kommer att få en framträdande roll med utgångspunkt i viktiga utvecklingsfrågor som skapar goda förutsättningar för branschen genom lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt för våra medlemmar.

Din ansökan

LRF samarbetar med Mercuri Urval vid denna tillsättning och har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Mona Hem Mattsson på 0702 015725 eller mona.hem.mattsson@mercuriurval.com.
Du ansöker, med CV och personligt brev, via https://www.mercuriurval.com/sv-se/Opportunity/?jobadid=69614&refno=SE-14879 

För frågor till våra fackliga representanter, kontakta Henrik Sporrong Esbjörnsson (Unionen) på henrik.sporrong@lrf.se alt Christina Behm-Velenik (Saco) på christina.behm.velenik@sigill.se 

Urval kommer att ske fortlöpande under processen och vi önskar att du söker tjänsten snarast.

 

Välkommen att söka tjänsten!